ม่านม้วนกรองแสง Vero Blinds

Sunscreen Series

สามารถช่วยกรองแสงแดดให้ผ่านเข้ามาได้เพียง 3-5% (Openness Facetor 3-5%) แล้วแต่ชนิดความละเอียดของผ้า
โปร่งสบาย มองเห็นวิวภายนอกได้ คงทนต่อการซีดจาง ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย

Sunscreen Series 3% Openness Collection

Show more
SR 3000-01

SR 3000-01

Show more
SR 3000-02

SR 3000-02

Show more
SR 3000-03

SR 3000-03

Show more
SR 3001-01

SR 3001-01

Show more
SR 3001-02

SR 3001-02

Show more
SR 3001-03

SR 3001-03

Show more
SR 3001-04

SR 3001-04

Show more
SR 3002-01

SR 3002-01

Sunscreen Series 5% Openness Collection

Show more
SR 5000-01

SR 5000-01

Show more
SR 5000-02

SR 5000-02

Show more
SR 5000-03

SR 5000-03

Show more
SR 5001-01

SR 5001-01

Show more
SR 5001-02

SR 5001-02

Show more
SR 5001-03

SR 5001-03

Show more
SR 5001-04

SR 5001-04

Show more
SR 5002-01

SR 5002-01

Sunscreen Series 5% Exclusive Design Collection

Show more
sr5004-01

sr5004-01

Show more
sr5004-02

sr5004-02

Show more
sr5004-03

sr5004-03