02-868-6716-7 uttgroup1975@gmail.com
HOW TO : วิธีทำที่รองจานรองแก้วน่ารักๆจากวัสดุเหลือใช้

HOW TO : วิธีทำที่รองจานรองแก้วน่ารักๆจากวัสดุเหลือใช้

วิธีทำที่รองจานรองแก้วน่ารักๆจากวัสดุเหลือใช้ อุปกรณ์ 1. เศษม่านม้วนหรือแผ่นยาง 2. กรรไกร 3. แผ่นรองแก้วสำหรับทาบแบบ 4. ปากกาเมจิกหรือชอล์คสำหรับวาด 5. ไม้บรรทัด วิธีทำ 1. เอาตัวอย่างที่รองแก้วหรือแผ่นสำหรับทำต้นแบบที่รองแก้ว มาทาบแล้ววาดตาม...
HOW TO : วิธีการทำพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

HOW TO : วิธีการทำพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

อุปกรณ์สำหรับการทำพวงกุญแจหนัง 1. แผ่นหนัง PU/PVC 2. อุปกรณ์หมุนน๊อต 3. ช็อคสีๆหรือปากกาสำหรับวาดลงบนผ้า 4. กรรไกร 5. ลูกกุญแจ 6. ที่เจาะรูกระดาษ วิธีทำ 1. วาดขนาดลงบนแผ่นหนังขนาด 13 x 3 เซนติเมตร 2. ตัดเศษหนังตามแบบที่วาดเอาไว้ 3. เจาะรูบนแผ่นหนัง ตามรูป 4....
HOW TO : วิธีการทำผ้ากันเปื้อนใช้เองง่ายด้วยเศษผ้า

HOW TO : วิธีการทำผ้ากันเปื้อนใช้เองง่ายด้วยเศษผ้า

อุปกรณ์ : 1.  เศษผ้า 2.  แบบ (Pattern) 3.  ช็อคสีๆหรือปากกาสำหรับวาดลงบนผ้า 4.  กรรไกร 5.  ด้าย สำหรับเย็บจักร วิธีทำ : 1. ทาบแบบลงบนผ้าแล้วใช้ช็อคสีๆหรือปากกาวาดตามแบบ (PATTERN) 2. ตัดงานตามช็อคสีๆหรือปากกาที่วาดไว้ ตามแบบทั้งหมด **ถ้าตัดตามแบบควรเหลือไว้ข้างละ 1 ซม....