02-868-6716-7 uttgroup1975@gmail.com

ม่านโปร่ง

Sheer
ม่านโปร่ง

ม่านโปร่งสวยดุจคริสตัลใส ที่ให้แสงสว่างเข้ามาในห้อง ช่วยให้ไม่บดบังทัศนะวิสัยความงามภายนอก

ม่านโปร่งจะช่วยกรองแสง ทำให้บรรยากาศในบ้านหรือห้องดูนุ่มนวล น้ำหนักเบาและทิ้งตัว