02-868-6716-7 uttgroup1975@gmail.com
เลือกผ้าม่านให้เหมาะสมภายในบ้านให้สวยยิ่งขึ้น

เลือกผ้าม่านให้เหมาะสมภายในบ้านให้สวยยิ่งขึ้น

การเลือกม่านให้เหมาะสมกับห้องทำงาน ประเภทของม่าน ห้องทำงานเป็นห้องที่ควรจะมีบรรยากาศแบบเงียบสงบ เนื่องจากต้องใช้สมาธิในการทำงานสูง เราจึงควรเลือกใช้ม่านประเภทม่านกรองแสง หรือ Sunscreen เพื่อช่วยให้ห้องดูสว่างแต่ไม่ร้อน และมีความเป็นส่วนตัว...