U Textile ขอเสนอผลงานการตกแต่งคอนโดที่ River Condo ด้วยม่านม้วน Vero Sunscreen 3% Openess กรองแสงได้ถึง 97% ……ทำให้ยังมองเห็นวิว 180 องศาของกรุงเทพ ได้

สนใจรับบริการผ้าม่าน ม่านโปร่ง ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ และม่านม้วน ติดต่อเรา บริษัท U Textile จำกัด ได้ที่ 02-868-6716-7