อุปกรณ์สำหรับการทำพวงกุญแจหนัง

1. แผ่นหนัง PU/PVC
2. อุปกรณ์หมุนน๊อต
3. ช็อคสีๆหรือปากกาสำหรับวาดลงบนผ้า
4. กรรไกร
5. ลูกกุญแจ
6. ที่เจาะรูกระดาษ

DIY วิธีการพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

วิธีทำ

1. วาดขนาดลงบนแผ่นหนังขนาด 13 x 3 เซนติเมตร

DIY วิธีการพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

2. ตัดเศษหนังตามแบบที่วาดเอาไว้

DIY วิธีการพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

3. เจาะรูบนแผ่นหนัง ตามรูป

DIY วิธีการพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

4. ร้อยลูกกุญแจเข้ากับหนังอุปกรณ์หมุดน๊อต

DIY วิธีการพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง

5. เท่านี้ก็จะได้พวงกุญแจหนังเท่ๆไว้ใช้แล้วค่ะ

DIY วิธีการพวงกุญแจหนังเท่ๆด้วยเศษหนัง